HITACHI GLOBAL
English version
UMG 605 UMG 103 UMG 511 UMG 96S UMG 96RM
Main catalogue 2012/2013
Energetska efikasnost
Mrežni analizatori
Kompenzacija reaktivne snage
Kompenzacija reaktivne snage

EMG INVEXIM Engineering je firma koja se bavi konslatingom i inženjeringom u industriji, energetici i BMS, a specijalno u oblastima:

Naša usluga obuhvata projektovanje, izbor i isporuku opreme, montažu, izradu softvera, puštanje u rad, konsalting tokom eksploatacije i obuku osoblja Klijenta, održavanje i servis u garantnom i vangarantnom periodu. Prednosti naših rešenja su: Uštede u potrošnji električne energije, startovanje pogona iz slabe mreže, bestrzajni startovi i zaustavljanja pogona sa velikom inercijom, kontinualna direktna kontrola momenta uključujući i nultu brzinu, PID regulacija, potpuna kompatibilnost opreme i laka komunikacija sa opremom i software-ima svih svetskih proizvođača.

Za postrojenja u kojima treba izvršiti specijalna električna merenja u skladu sa evropskim normama EN50160, EN 61000-4-7, 4-15, 4-30 ili kompenzaciju reaktivne snage radi poboljšanja faktora snage ili suzbijanje i eliminaciju harmonika u mreži koristimo opremu nemačkog proizvođača Janitza Electronics.

Upotrebom opreme naših partnera Janitza Electronics, Delta Electronics, Siemens, Hitachi, Solcon i Micronor naša ponuda postaje kompletna i konkurentna.

U svakom trenutku smo spremni da zajedno sa Vašom stručnom ekipom rešimo svaki problem u automatici od konceptualnog rešenja, preko isporuke, montaže i puštanja u rad, pa do projekta izvedenog stanja i kontinualne saradnje u eksploataciji i održavanju isporučene opreme.

EMG Invexim uspostavlja i održava mrežu dilera u Srbiji i Crnoj Gori za svu navedenu opremu sa svom tehničkom, marketinškom i servisnom podrškom. Kvalitet naše usluge je baziran na solidnoj tehničkoj pripremi i korišćenju proizvoda vrhunske svetske tehnologije koje imamo na lageru. Naš stručni tim je jedan od najjačih i najiskusnijih na tržištu Srbije i obezbeđuje svu tehničku podršku 24h za sve proizvode iz našeg programa.

U našoj ponudi od sada možete naći i Siemens niskonaponsku opremu:

Janiza Online

 VFD-E
Invertor: VFD-E

VFD-C 2000
Invertor: VFD-C 2000

NOVO: Poslovna jedinica Palić • 024/602-640, 024/602-641 • Faks: 024/755-972 • emgoffice@eunet.rs
EMG INVEXIM Engineering • Phone: +(381) 11 3660 042 • Faks: +(381) 11 3660 100 • office@emg.co.rs